.
Thiết kế quảng cáo đẹp cho sản phẩm brochure

Nổi bật Thiết kế quảng cáo đẹp cho sản phẩm brochure

Brochure được coi là một dạng tờ rơi dùng để cung cấp thông tin đến những nhóm đối tượng doanh nghiệp muốn hướng đến. Brochure có thể ở dạng một tờ giấy đơn lẻ được gấp làm hai hay làm...