.
In ấn quảng cáo với decal

In ấn quảng cáo với decal

Decal là chất liệu không chỉ dùng cho trang trí với những sticker, những hình họa dễ thương dùng cho dán tường, dán kính… Mặt khác, decal còn dùng cho in ấn quảng cáo thương hiệu doanh nghiệp thông qua...